Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu z którego korzystam, tzw. plików cookies i wykorzystywanie ich do celów marketingowych, w tym na cele analityczne i profilowania przez Tech-Pomp Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych
TECH-POMP SP. Z O.O., Al. Sztandarów 1/3, 04-423 Warszawa. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KZ 50 000 PLN, NIP:526-00-23-331, REGON:012091364, KRS:0000108752.

Cele przetwarzania danych
• marketing
• informacja
• świadczenie usług drogą elektroniczną
• ulepszanie treści stron internetowych

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Świadoma zgoda użytkownika - marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Uzasadniony interes administratora danych - pozostałe cele

Odbiorcy danych
Dane przechowywane są w usługach Google AdWords, Google Analytics i Facebook Ads

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą - ZOBACZ

Informacje dodatkowe
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności” - ZOBACZ

Tech-Pomp

Masz pytania? ZADZWOŃ

Polityka prywatności

Polityka prywatności Tech-Pomp Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo,

od 25.05.2018 obowiązuje w Polsce RODO*

Wprowadzone przepisy mają na celu sprawić, by pozyskane dane osobowe były jeszcze bardziej bezpieczne i dać Państwu pełną kontrolę nad sposobami ich przetwarzania. My ze swojej strony dbamy o to, aby dane osobowe były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Stosujemy takie rozwiązania, które odpowiadają standardom bezpieczeństwa informacji.

__________________________________

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO

 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.techpomp.pl

Drogi Użytkowniku,

korzystanie ze strony internetowej www.techpomp.pl poprzedzone jest pytaniem o dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Po zapoznaniu się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób, jak zostało opisane poniżej. Dlatego prosimy, zanim przejdziesz do serwisu, zapoznaj się z tymi informacjami i dokonaj świadomego wyboru.

Informujemy, że w następstwie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej uprzednio zgody.

Korzystając z serwisu, przy każdym wejściu i przeglądaniu strony internetowej www.techpomp.pl pozostawiasz po sobie ślad – informacje, które podlegają przetwarzaniu. Wśród nich mogą być dane osobowe, które pozwalają na zidentyfikowanie Ciebie, jako Użytkownika naszej strony. W zakres takich danych osobowych wchodzi m.in. adres IP urządzenia z którego korzystasz, czy dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji na urządzeniach.

Przechodząc do serwisu akceptujesz pliki cookies z których korzystamy.

Pliki cookies są danymi informatycznymi (w szczególności plikami tekstowymi), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Pliki cookies to zazwyczaj unikalny alfanumeryczny identyfikator, który dodawany jest do przeglądarki użytkownika serwisu internetowego, w celu jej identyfikacji. Pliki cookies mogą zawierać dodatkowo dane m.in. IP, typ i język przeglądarki, więcej o plikach cookies

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest TECH-POMP SP. Z O.O.,  Al. Sztandarów 1/3, 04-423 Warszawa, tj. Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KZ:50 000PLN, NIP:526-00-23-331, REGON:012091364, KRS:0000108752.

Administrator zapewnia działania zmierzające do ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, nieupoważnionych. W tym celu stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na poziomie adekwatnym do możliwych zagrożeń. Do przechowywania danych w serwisie internetowym wykorzystuje certyfikowany program Data Center posiadającego ISO 27001 i TIER III.

Jeśli masz pytania związane z ochroną i przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Tech-Pomp Sp. z o.o., albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z ich przetwarzaniem, możesz się skontaktować z administratorem danych osobowych za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego. Można to zrobić:
– telefonicznie, pod numerem: (22) 612 98 25,
– pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres: Tech-Pomp Sp. z o.o., Al.Sztandarów 1/3, 04-423 Warszawa,
– on-line, wysyłając wiadomość e-mail na adres: techpomp@techpomp.pl.

Administrator danych, zbiera a następnie przetwarza dane dla oznaczonych i przewidzianych jako zgodne z prawem celów.

Cele przetwarzania danych

  • marketing
  • informacja
  • świadczenie usług drogą elektroniczną
  • ulepszanie treści stron internetowych

Tech-Pomp Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z serwisu strony internetowej www.techpomp.pl, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy na stronie do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności odwiedzania naszej strony, ulepszać treści na stronie i oferowane usługi, informować Cię o produktach i usługach Tech-Pomp Sp. z o.o. oraz firm z którymi współpracujemy, prowadzić działania marketingu, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi, ochroną danych, czy dochodzeniem roszczeń.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych poza dobrowolną zgodą na ich wykorzystanie, m.in. w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes Tech-Pomp Sp. z o.o. W interesie spółki jest bowiem m.in. ulepszanie treści strony internetowej i przekazywanie informacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych
1. Świadoma zgoda Użytkownika – marketing, w tym profilowanie (zautomatyzowane porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników Internetu) oraz cele analityczne

2. Uzasadniony interes administratora danych – pozostałe cele

Możesz zarządzać swoją zgodą.
Przysługuje Ci szereg uprawnień wobec Tech-Pomp Sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych osobowych. Możesz żądać od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, masz prawo ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Poza tym, masz prawo w dowolnej chwili wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Procedura składania skargi oraz dodatkowe informacje znajdują się w Serwisie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Tech-Pomp Sp. z o.o. udostępnia Twoje dane osobowe?
Tech-Pomp Sp. z o.o., co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Tech-Pomp Sp. z o.o. posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Tech-Pomp Sp. z o.o., np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Administrator dopuszcza przetwarzanie danych przez inne podmioty, ale wyłącznie w sytuacjach kiedy jest to niezbędne. Może powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie takim podmiotom, które zastrzegły, że przestrzegają przepisów prawa odnośnie ich ochrony.

Należy tu wymienić m.in. podmioty o następującym profilu:
a) świadczące usługi z zakresu IT
b ) świadczące usługi z zakresu e-marketing
c) świadczące usługi z zakresu obsługi księgowej
d) świadczące usługi z zakresu doradztwa prawnego

Jak długo Tech-Pomp Sp. z o.o. przechowuje Twoje dane osobowe?
Tech-Pomp Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Tech-Pomp Sp. z o.o.

Drogi Kliencie,

Spółka Tech-Pomp gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Twoje dane osobowe w ramach i przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu firmy. Uzyskuje je w sposób zgodny z prawem, w zakresie niezbędnym dla prowadzonej działalności, tj. sprzedaży towarów i usług. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przygotowania oferty, zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży/świadczenia usług przez Tech-Pomp Sp. z o.o.  W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy wypełnić formularz i odesłać go drogą elektroniczną.

Dla obecnych i przyszłych Klientów Tech-Pomp Sp. z o.o. informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się tutaj: przeczytaj pełną treść klauzuli 

 

Administrator danych osobowych

 

PRZEJDŹ DO SERWISU