Tech-Pomp Serwis

Masz pytania? ZADZWOŃ

pompownie

Pompownie

Przepompownie

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie transferu ścieków i doboru odpowiednich agregatów pompowych do tego celu firma Tech-Pomp zajmuje się również doborem i dostawą kompletnych przepompowni ścieków oraz wody brudnej. Nasze pompownie opierają się o zastosowanie pomp samozasysających, najczęściej serii Super-T firmy Gorman Rupp.

Rozwiązania te stoją w opozycji do tradycyjnych pompowni suchych I generacji z pompami odśrodkowymi w suchej komorze oraz do pompowni II generacji bazujących na zastosowaniu pomp zatapialnych. Podstawową przewagą pompowni z pompami samozasysającymi jest lokalizacja pomp, armatury, sterowania i wszelkich kluczowych elementów systemu na powierzchni terenu, co znacząco ułatwia i obtania wszelkie czynności serwisowe, takie jak usuwanie utyków, wymiana części czy przegląd pomp.

Przewidujemy dwa podstawowe rozwiązania naszych pompowni.

Pompownie III generacji

Są to pompownie, które podobnie jak popularne pompownie z pompami zatapialnymi, przewidują zastosowanie zbiornika retencyjnego, z którego ścieki wypompowywane są po wypełnieniu całej objętości zbiornika. Podstawowa różnica polega tu na zastąpieniu problematycznych w obsłudze i serwowaniu pomp zatapialnych, pompami samozasysającymi zainstalowanymi na powierzchni.

Pompownie IV generacji z systemem SCS

W wyniku ciągłego udoskonalania produktów i poszerzania oferty przez firmę Gorman Rupp, opatentowany został nowy system pompowni – SCS. Są to pompownie naziemne, w których podziemny zbiornik retencyjny zastąpiono skośnym, samoczyszczącym kolektorem wykonanym z PEHD. Idea pompowni opiera się na rezygnacji z retencjonowania na rzecz utrzymania ciągłego przepływu ścieków. W tym celu za pośrednictwem falownika prędkość pracy jest płynnie regulowana tak, aby wydajność pompy była przez możliwie najdłuższy okres równa napływowi do kolektora. Zastosowanie tego systemu pozwala na wykluczenie negatywnych cech pompowni tradycyjnych, takich jak zagniwanie ścieków (problem odorów), sedymentacja cięższych części stałych na dnie zbiornika, odkładanie się kożuchów i zawiesin na powierzchni ścieków, uciążliwe usuwanie utyków i awarii oraz kontakt obsługi z niebezpiecznymi gazami.